Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

H ΟΝΕ Εκδοτική, βρίσκεται κοντά σας από το 1988. Τότε ξεκίνησε με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας τη διαφήμιση. Στη συνέχεια και στην προσπάθειά της να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, κάτι που έκανε για μεγάλο διάστημα σε τρίτους, επένδυσε στον τομέα των εκδόσεων. H μέχρι τώρα ανοδική της πορεία οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει αλλά και εσάς που την “αγκαλιάσατε”....

Τηλέφωνο
(+30) 210 6984280-1 (+30) 210 6993954
Email
oneadv@otenet.gr